Atenció a persones dependents

Serveis dirigits especialment a persones dependents, persones d’edat avançada, menors i famílies amb persones a càrrec.

Facilitem el desenvolupament de les activitats de la vida diària amb major garantia de confort i qualitat de vida.

En efectuar la prestació del servei en l’entorn familiar, la relació és de proximitat, comoditat i benestar.

L’atenció la presten professionals del sector socio-sanitari, oferint-li la tranquilitat que vostè i la seva família es mereix.

Ajudem a satisfer les necessitats d’atenció que les famílies no poden dedicar als seus familiars més pròxims a causa del nostre ritme de vida, a la manca de temps i a l’escassa conciliació entre la vida laboral i familiar.

Perquè la seva família és el primer, l’atenció la efectuem d’una forma personalitzada i adaptada a les seves necessitats.

Els nostres serveis li garanteixen l’atenció domiciliària a tots els nivells, des de l’atenció més immediata fins el seguiment i evolució per a la valoració del servei.

Serveis

  • Higiene diària
  • Acompanyaments hospitalaris
  • Acompanyaments domiciliaris i a visites mèdiques
  • Cures i preparació de medicació
  • Preparació de menjars
  • Companyia
  • Rehabilitació

Assessorament

  • Eliminació barreres arquitectòniques
  • Adaptació banys etc.
  • Ajudes tècniques (grues, cadires de rodes, etc.)

Comments are closed.