Inici

Pigoba Serveis Atenció Domiciliària

Som una empresa de serveis d’atenció domiciliaria. Efectuem l’atenció domiciliaria d’una forma personalitzada i adaptada a les necessitats de cada usuari per un personal altament qualificat. Promovem aquells aspectes que poden ajudar a mantenir la salut i qualitat de vida de les famílies en les millors condicions.

Què oferim

  • Serveis dirigits especialment a persones dependents, persones d’edat avançada, menors i famílies amb persones a càrrec.
  • Facilitem el desenvolupament de les activitats de la vida diària amb major garantia de confort i qualitat de vida.
  • En efectuar la prestació del servei en l’entorn familiar, la relació és de proximitat, comoditat i benestar.
  • L’atenció la presten professionals del sector socio-sanitari, oferint-li la tranquil·litat que vostè i la seva família es mereix.

La nostra raó de ser

  • Ajudar a satisfer les necessitats d’atenció que les famílies no poden dedicar als seus familiars més pròxims a causa del nostre ritme de vida, a la manca de temps i a l’escassa conciliació entre la vida laboral i familiar.
  • Perquè la seva família és el primer, l’atenció la efectuem d’una forma personalitzada i adaptada a les seves necessitats.
  • Els nostres serveis li garanteixen l’atenció domiciliària a tots els nivells, des de l’atenció més immediata fins el seguiment i evolució per a la valoració del servei.

Comments are closed.